Długość zmian w przedsiębiorstwie

Czas pracy to jeden z czynników, który odgrywa istotną rolę w organizacji przedsiębiorstwa bądź instytucji. Obecnie 8-godzinny model należy już do przeszłości. Długości zmian są podyktowane takimi czynnikami jak: otoczenie biznesowe, rodzaj prowadzonej działalności, sprzedaż czy struktura linii produkcyjnych. Pracodawcy coraz częściej stawiają na elastyczne rozwiązania umożliwiające zatrudnionym swobodne zarządzanie czasem. Na szczęście mogą wybrać optymalną opcję, korzystając z intuicyjnych narzędzi.

Zarządzanie długością zmian wpływa na efektywny czas pracy

Umiejętne zarządzanie czasem pracy może pomóc w codziennym funkcjonowaniu firmy, przekładając się na zwiększenie wydajności pracowników oraz systematyczną realizację zadań. Aby to osiągnąć, należy wziąć pod uwagę normy stosowane w organizacji, a także jej otoczenie biznesowe. Weryfikacja i odpowiednia analiza tego obszaru z pewnością pomoże dobrać bardziej zoptymalizowaną długość zmiany w przedsiębiorstwie. Takie czynniki jak liczba i częstotliwość transakcji sprzedażowych czy ruch klienta w sklepie również mają duże znaczenie. Zachowania konsumenckie ulegają ciągłym przekształceniom, dlatego śledzenie ich może przynieść wiele korzyści firmie.

Długość zmiany powinna zależeć ponadto od kalendarza gospodarczego. Uwzględnienie nowego pomysłu niedziel z zakazem handlu oraz kwestii sezonowości dla prowadzonej działalności może pomóc dobrze przeprowadzić cały proces. Wiąże się to z cyklem koniunkturalnym, który również powinien być wzięty pod uwagę podczas określania długości organizowanej zmiany. Jeśli chodzi o branżę produkcyjną, należy zwrócić uwagę na plany produkcyjne czy ewentualne przestoje. Bez przeanalizowania tego rodzaju danych, trudno odpowiedzieć na pytanie, jak zapanować nad czasem pracy, aby był jednocześnie wydajny i opłacalny.

W planowaniu długości zmian nie należy również pomijać aspektów związanych z prawem pracownika do przerw. Na przykład, osobie zatrudnionej na umowę o pracę w ciągu 24-godzinnej doby przysługuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W trakcie 7 kolejnych dni należy mu się natomiast 35 godzin wolnych od obowiązków pracowniczych (zazwyczaj dzień wolny wypada w niedzielę, chyba że w firmie przyjęto tryb weekendowy).

Krok w stronę automatyzacji

Najbardziej efektywne rozwiązania, także pod względem kosztowym, możliwe są dzięki tzw. data mining, czyli ekstrakcji danych. Jest to proces automatycznego pozyskiwania informacji z baz danych, które pozwalają zdobyć większą wiedzę na temat prawidłowości lub reguł, co bezpośrednio przekłada się na możliwość sprawniejszego rozwiązywania problemów czy wprowadzania skuteczniejszych zmian. Intraworq oferuje swoim klientom program IWQ Shift Optimizer, dzięki któremu planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań okazuje się o wiele łatwiejsze i szybsze.