KPI to kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators), które pomagają w określaniu i wspieraniu organizacji w osiąganiu założonych celów. Określenie KPI pomaga także w budowaniu kultury firmy opartej o wyniki, ponieważ dzięki nim pracownicy mogą mierzyć efekty swojej pracy, jej jakość oraz koszty. Kluczowe wskaźniki efektywności usprawniają również pracę menadżerów, ponieważ na ich podstawie mogą oni w szybszy sposób podejmować decyzje, planować, reagować w sytuacjach kryzysowych, a także ustalać priorytety działania. Dają one możliwość nie tylko efektywnego zarządzania organizacją, ale również wspierają rozwój jej samej oraz pracowników. Dzięki KPI można uniknąć niepotrzebnych kosztów wynikających z błędów w kierowaniu pracą zespołu.

Jakie powinny być KPI?

Kluczowe wskaźniki efektywności dobiera się w sposób indywidualny do charakteru filmy, branży, wielkości, cech specyficznych, a także planowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dobrze dopasowane KPI pomagają w wytyczaniu dalszych działań organizacji. Chociaż powinny być one jak najbardziej zindywidualizowane, ich cechami wspólnymi są:

    • – ukierunkowywanie zasobów na działania, które określa strategia danej organizacji,

 

    • – odpowiednia hierarchia ważności poszczególnych kroków,

 

    – usprawnienie podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych za pomocą KPI danych.

Gdzie stosuje się KPI?

Każda firma, dla której priorytetem jest rozwój, powinna wprowadzić do swoich działań także mierzenie ich efektywności. W dłuższej perspektywie pozwalają one zauważyć popełniane błędy i uniknąć związanych z nimi kosztów. KPI wyznaczają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także osoby prywatne. Jest to coraz bardziej popularne narzędzie do mierzenia efektywności nauki. Chcąc sprawniej i szybciej osiągać cele strategiczne, dobrze jest wprowadzić możliwości pomiaru działań. Branżami, które często korzystają z KPI są: marketing, finanse, spedycja, administracja publiczna, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności

Aby lepiej zrozumieć idee wprowadzania KPI w działania organizacji, warto zapoznać się ze wskaźnikami, które mogą być wykorzystywane zarówno przez małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Są to np. miernik zadowolenia klientów, sprzedaży danej usługi, rotacji pracowników, zadowolenia z pracy, procent wadliwych dostaw produktu, czas rozwiązywania problemów, wydajność pracy oraz wiele innych, które z powodzeniem można wprowadzić w działania firmowe.