Czas pracy kobiet ciężarnych

Czas pracy pracownicy pracującej w ciąży nie może przekraczać 8 godzin. Kobieta w ciąży zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jej czasu pracy.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej.
 
W przypadku wykonywania pracy w systemach równoważnego czasu pracy – ograniczenie pracy do 8 godzin na dobę, a pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniający ciężarną w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej.

W razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. W okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ciężarna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. 

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.

Szczegółowy wykaz prac, których ciężarna nie może wykonywać, zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Jakie prace są zakazane dla ciężarnych pracownic? 

Wśród prac zakazanych dla ciężarnych znalazły się:

  • ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;
  • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych;
  • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym;
  • prace w pozycji wymuszonej;
  • pracowanie w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny;
  • wykonywanie pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony
    przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pracy uciążliwej, niebezpiecznej lub szkodliwej ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy. Jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Autor: Sandra Wardecka