Wymiar czasu pracy przypadający na rok 2021

W nadchodzącym roku 2021 wymiar czasu pracy ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat wynosić będzie w skali roku 2016 godzin czyli 252 roboczych dni.
Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2021 r. mają do przepracowania najwięcej godzin w marcu (184 godz.), zaś najmniej – w styczniu i maju – 152 godz.

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.
Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 152 19 12
Luty 160 20 8
Marzec 184 23 8
Kwiecień 168 21 9
Maj 152 19 12
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 176 22 8
Październik 168 21 10
Listopad 160 20 10
Grudzień 176 22 9
Łącznie 2016 252 113

Święta obchodzone w Polsce wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.).W roku tym dwa dni świąteczne przypadają na sobotę – 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia). Pracodawcy z tego tytułu powinni wyznaczyć 2 dodatkowe dni wolne od pracy w okresie rozliczeniowym.

W świetle tej ustawy, rok 2021 przyniesie nam następujące święta obniżające wymiar czasy pracy:

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok;
 • 6 stycznia (środa) – Trzech Króli;
 • 5 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy;
 • 1 maja (sobota) – Święto Pracy;
 • 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało;
 • 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości;
 • 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

W zależności od okresu rozliczeniowego, czas pracy na dany miesiąc dla pracowników będzie prezentował się w inny sposób.

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy Czteromiesięczny okres rozliczeniowy Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy
Okres Godziny Dni Okres Godziny Dni Okres Godziny Dni
I-III 496 62 I-IV 664 83 I-VI 984 123
IV-VI 488 61 V-VIII 672 84
VII-IX 528 66 IX-XII 680 85 VII-XII 1 032 129
X-XII 504 63
Razem 2 016 252 Razem 2 016 252 Razem 2 016 252

Autor: Sandra Wardecka