Odpowiadając na Państwa pytania, jakie pojawiły się po ostatnim szkoleniu z Nowelizacji Przepisów Prawa Pracy 2016, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia Warsztatów z zakresu nowelizacji przepisów, które mają na celu praktyczne przećwiczenie konkretnych przykładów, obejmujących następujące obszary:

  • Nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych
  • Przepisy przejściowe związane z umowami terminowymi
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Elektroniczne zwolnienia lekarskie
  • Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

Szczegóły:

  • Termin: 10.03.2016 r.
  • Czas trwania: ok. 6h
  • Miejsce: Biuro operacyjne IWQ, ul. Chłodna 51, Warszawa, 35 piętro
  • Prowadzący: Łukasz Prasołek
  • Cena: 500zł netto/osoba

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach, uprzejmie prosimy o informację zwrotną do 04.03.2016 r. na adres mailowyszkolenia@intraworq.com

*Uwaga! Minimalna wymagana ilość uczestników warsztatów to 6 osób.