IWQ Shift Optimizer

Dobór długości zmian w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest sprawą bardzo złożoną. Planowanie czasu pracy zmianowego po 8 godzin, to w pewnym sensie przeszłość. Przy wyznaczaniu optymalnych długości zmian powinny być brane pod uwagę czynniki takie jak otoczenie biznesowe, ilość transakcji sprzedażowych, ruch Klienta, krzywa ruchu Klientów, topologia sklepów lub budowa linii produkcyjnych.
Aby móc odpowiedzieć na pytanie jak dobierać długość zmian, należy pomierzyć podstawowe normatywy jakie stosuje się w przedsiębiorstwie i zweryfikować otoczenie biznesowe. Opracowanie zmian optymalnych kosztowo oraz przynoszących najwyższą konwersję np. sprzedaży może nastąpić dzięki tak zwanej ekstrakcji danych (ang. data mining), z Przedsiębiorstwa, jego otoczenia biznesowego oraz pozyskiwanej wiedzy.

 

 

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.