Zarządzanie

Planowanie i zarządzanie czasem pracy jest jednym z najważniejszych procesów mających miejsce w firmie.
Obszary takie, jak: ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów i karta czasu pracy, niestety najczęściej adresowane są jako działania kadrowe.
Przy obecnej dynamice rozwoju biznesu, reakcja na zmiany np.: trendów w sprzedaży i wolumenów produkcji, wskazuje te obszary jako kluczowe w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

ABC zarządzania czasem pracy to:

 • Planowanie czasu pracy;
 • Ewidencja czasu pracy i absencji;
 • Właściwa organizacja procesu wewnątrz firmy;

IntraworQ specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi IT dla firm wspierających m.in. zarządzanie czasem pracy.
Dzięki zaawansowanej analityce procesów, ułatwiamy zarządzanie zasobami ludzkimi, a nasze rozwiązania łączą wiedzę i praktykę w rozgałęzionych strukturach organizacji.

Zarządzanie czasem pracy to coś więcej niż codzienna organizacja, to skuteczny sposób na realizację celów oraz podstawowe działanie, które powinno być wykonywane każdego dnia w przedsiębiorstwie.

Proces budżetowania oraz opisywanie faktur to elementarne działania wykonywane regularnie w większości przedsiębiorstw na świecie.
Te same procesy powinny zachodzić w ramach zarządzania czasem pracy; w sklepach, na liniach produkcyjnych, magazynach, centrach obsługi klienta oraz w większości miejsc powstawania kosztów.

Oszczędzanie

Pomagamy usprawnić procesy takie, jak planowanie i optymalizacja wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb, dzięki czemu zaoszczędzone środki mogą zostać przeznaczone na rozwój organizacji. Doradzamy i sygnalizujemy braki efektywności, utracone szanse i szare strefy.

Spójna i przejrzysta informacja o przedsiębiorstwie

System WTMS-ONE łączy cały obszar kadrowy (czyli informacje o dostępnych roboczogodzinach, urlopach, ograniczeniach wynikających z przepisów prawa pracy etc.) z obszarami działalności biznesowej, takimi jak prognozy sprzedaży i statystyki osób odwiedzających sieć handlową.
W innych branżach np.: logistyce system WTMS-ONE pomaga przyjąć zaplanowaną ilości palet i rozdysponować je w ramach opakowań w magazynie; system WTMS-ONE prezentuje również informację o planach produkcyjnych, które są przekładane na pracowników posiadających odpowiednie umiejętności i uprawnienia, dzięki czemu dla osób planujących jest spójnym źródłem informacji.

Najważniejsze źródła oszczędności wynikają między innymi z:

 • Ograniczenia
  • liczby wypłacanych nadgodzin
  • niezarejestrowanych urlopów krótkoterminowych
  • liczby zatrudnianych dodatkowych pracowników sezonowych
 • Minimalizacji przestojów poprzez dopasowanie obsady do potrzeb biznesowych
 • Pełnego wykorzystania godzin pracy (nominał pracowniczy)
 • Skrócenia czasu naliczania wynagrodzeń oraz czasu potrzebnego na przygotowanie planów pracy
 • Raportowania operacyjnego i zarządczego
 • Kontroli rzeczywiście przepracowanego czasu
 • Wsparcia wielu kanałów sprzedaży i rozproszonych struktur

Informacja

Zmieniamy podejście do procesu zarządzania personelem – z modelu reakcyjnego i analizy zdarzeń już powstałych na model proaktywny, umożliwiający szybkie reagowanie na negatywne zjawiska zanim one powstaną oraz elastyczne dopasowanie do zmiany trendów.

100% gotowości na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe.

Dzięki wiedzy zebranej z wielu źródeł, przejrzystemu i przyjaznemu interfejsowi (również w wersji mobilnej), zaawansowanej analityce, krzywych sprzedaży, analizie wejść-wyjść w sieciach handlowych oraz zmianom wolumenów produkcyjnych (w tym badaniom what-if) system WTMS-ONE zapewnia pełny komfort pracy w łatwo zarządzanym i przewidywalnym środowisku.

Najważniejsze funkcje i możliwości systemu WTMS-ONE

 • Planowanie i rozliczenia w trybie: rocznym, półrocznym, kwartalnym, miesięcznym, tygodniowym i dziennym
 • Definicje, schematy, szablony, wsparcie dla pracy grupowej
 • Wprowadzenie limitów obsady (oczekiwana liczebność osób na stanowiskach)
 • Obsługa jednostek gospodarczych z możliwością tworzenia odrębnych ról i grup uprawnień
 • Bieżący dostęp do informacji – raporty operacyjne m.in. wydruki grafików oraz list obecności
 • Jedno źródło danych dotyczące absencji
 • Karta Czasu Pracy, zestawienie nadgodzin i odbiorów
 • Odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, okresy rozliczeniowe od 1 do 12 miesięcy
 • Doba pracownicza wraz z właściwą klasyfikacją nadgodzin
 • Czas wolny na wniosek pracownika lub pracodawcy, odpracowanie wyjść prywatnych
 • Prognozowanie obsady
 • Dynamiczne zarządzanie celami sprzedażowymi i produkcyjnymi
 • Wyznaczanie najbardziej efektywnych długości zmian
 • Źródło danych dla BIG DATA

Zwiększanie zysków

Pełen obraz pracy przedsiębiorstwa oferowany przez WTMS-ONE w ramach BIG DATA to idealny punkt startowy do optymalizacji wydajności oraz identyfikacji obszarów potencjalnego wzrostu i ekspansji organizacji. Działając na bazie danych historycznych zebranych w hurtowni danych, systemach transakcyjnych (POS), centralach telefonicznych, wskaźnikach efektywności pracowników, WTMS-ONE pomaga dobrać obsadę do realizacji celów biznesowych oraz wskazać obszary z potencjałem wzrostu lub utraconymi korzyściami operacyjnymi i sprzedażowymi.

Rozliczamy ponad 50 milionów roboczogodzin rocznie!

Nasze systemy wspierają pracę ponad 30 000 pracowników miesięcznie, planujemy ponad 50 milionów roboczogodzin rocznie.

Kluczowe wskaźniki potwierdzające wzrost efektywności

 • Krzywa sprzedaży – wzrost obrotów
 • Krzywa „traffiku” – wzrost ruchu klienckiego w sieciach handlowych
 • Planowanie sprzedaży w oparciu o zmienność pogody i jej wpływ na zachowanie klientów
 • Wzrost konwersji sprzedaży
 • Skrócenie czasu obsługi klienta w punkcie kasowym
 • Skrócenie czasu oczekiwania na połączenie w Call Center
 • Zwiększenie wydajności gniazd produkcyjnych
 • Redukcja przestojów konserwacyjnych
 • Podwyższenie normatywów produkcyjnych

Bezpieczeństwo

Opracowane i wdrożone w systemie WTMS-ONE standardy, zapewniają pełne bezpieczeństwo i kontrolę zagrożeń, zarówno w zakresie informatycznym jak i biznesowym związanym z uruchomieniem nowego narzędzia w organizacji.

Bezpieczeństwo biznesu – również w przypadku zmian prawnych

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przetwarzanych w systemie, WTMS-ONE jest regularnie poddawany audytom, a wysokie kompetencje naszych konsultantów zapewniają ciągłość działania również podczas zmian prawnych.

Bezpieczeństwo w systemie WTMS-ONE

 • Wdrożony w wielu firmach, poparty referencjami światowych marek działających na ryku polskim
 • Dostosowany do specyfiki pracy w różnych branżach – centrach dystrybucyjnych, magazynach, sieciach detalicznych oraz firmach produkcyjnych
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT (działanie w przeglądarce internetowej)
 • Cyklicznie audytowany przez Kancelarie Prawne
 • Obsługuje różne systemy pracy, m.in. równoważny, ruchomy, podstawowego, zadaniowy etc.
 • Zapewnia regularną aktualizację zmieniających się przepisów prawnych
 • Wspiera zasady bezpiecznego zarządzania dostępem do danych osobowych (weryfikacja siły hasła, cykliczna zmiana, historia użytych haseł, integracja z LDAP etc.)

Modele współpracy

Oferujemy współpracę z możliwością finansowania w wielu modelach, gdyż dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga od nas ciągłego poszukiwania najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Wspieramy projekty inwestycyjne w ramach pomocy unijnej i posiadamy zaplecze finansowe umożliwiające zakup naszych produktów. Nowatorskim podejściem na rynku jest model współpracy „Revenue Share” (podział zysku), oparty o wspólny sukces.

Finansowanie wdrożenia systemu WTMS-ONE

 • Leasing
 • Zakup w modelu usługi „SaaS” (Software as a Service)
 • Tradycyjny model współpracy – zakup licencji, wdrożenia oraz usług szkoleniowych

Gwarancja sukcesu – zarabiamy dla Ciebie

Wypracowaliśmy dla naszych Klientów optymalne możliwości uruchamiania WTMS-ONE w przedsiębiorstwie, na każdym etapie rozwoju.
Gwarancja efektywności naszych produktów pozwala na korzystanie z niezbędnych rozwiązań bez posiadania kapitału startowego.