IWQ Bi Connector

Wymiana danych pomiędzy systemami jest powszechną praktyką. Aby umożliwić i ułatwić ten proces wraz z raportowaniem, firma IntraworQ przygotowała standardowe widoki oraz świat obiektów opisujący czas pracy zgodnie z etatyzacją, planami pracy i wykonaniem. Wystandaryzowany świat obiektów to około 50 atrybutów, które są możliwe do dołączenia w ramach hurtowni danych Klienta.
IWQ BI Connector wspiera potrzeby raportowe Klienta, standaryzuje potrzebę informacyjną i wspiera wymianę danych. Świat obiektów może stanowić podstawę do rozliczeń pracowników, oceny okresowej czy też służyć jako podstawa do rozliczania kosztów aktywności ABC (Activity‐based costing), jak również generować klucze podziałowe pomiędzy MPK.

 

 

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.