Cennik

Moduły do zarządzania czasem pracy

W zależności od wielkości instalacji i potrzeb Klientów związanych z funkcjonalnościami oraz wymianą danych z systemami zewnętrznymi, proponujemy naszym Klientom dostęp w następujących konfiguracjach:

IWQ BASIC moduł dla firm potrzebujących podstawowych funkcjonalności, nie uwzględnia synchronizacji z systemami zewnętrznymi.

MINI PLUS PREMIUM
6,00 zł/osoba/miesiąc 8,00 zł/osoba/miesiąc 10,00 zł/osoba/miesiąc
Szczegóły oferty… Szczegóły oferty… Szczegóły oferty…

IWQ DYNAMIC charakteryzuje się standardowym wdrożeniem, możliwa jest integracja z systemami zewnętrznymi w oparciu o specyfikację IWQ. Moduł dla firm, którym zależy na szybkim wdrożeniu.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA (JEDNORAZOWA) OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP
(SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
LICZBA GODZIN WSPARCIA MIESIĘCZNIE 
Do 10 zatrudnionych osób Brak opłaty 480 zł 3
Do 11 do 20 zatrudnionych osób Brak opłaty 840 zł 3
Od 21 do 50 zatrudnionych osób 2 500 zł 1 800 zł 3
Od 51 do 100 zatrudnionych
osób
5 000 zł 3 000 zł 3
Od 101 do 200 zatrudnionych osób 10 000 zł 4 200 zł 3
Od 201 do 300 zatrudnionych osób 15 000 zł 4 800 zł 6
Od 301 do 400 zatrudnionych osób 20 000 zł 5 400 zł 6
Od 401 do 500 zatrudnionych osób 25 000 zł 6 000 zł 6
Od 501 do 600 zatrudnionych osób 30 000 zł 6 600 zł 6

IWQ PLANNERproces wdrożenia dostosowany do potrzeb Klienta, możliwa jest integracja z systemami zewnętrznymi w oparciu

o specyfikację IWQ oraz w zależności od potrzeb ich modyfikacja. Przy wdrożeniu IWQ Planner Klient może liczyć na ewentualne rozszerzenia funkcjonalności systemu w celu obsłużenia specyficznych wymagań biznesowych.

IWQ Planner dostępny jest w dwóch modelach: tradycyjnym licencyjnym oraz w formie usługi SaaS.

IWQ Planner model On Premise
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE
OPŁATA LICENCYJNA OPŁATA WDROŻENIOWA  OPŁATA MIESIĘCZNA
SERWISOWA
(BEZ HOSTINGU)
/1 pracownika
601-1 000 19 900 zł / 1 000 pracowników Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
7,30 zł
1 001-10 000 6,50 zł
IWQ Planner model SaaS
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP (SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
/1 pracownik
601-1 000 Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
11,00 zł
 1 001-4 000 10,50 zł
4 001-10 000 10,00 zł