Cennik

Moduły do zarządzania czasem pracy

W zależności od wielkości instalacji i potrzeb Klientów związanych z funkcjonalnościami oraz wymianą danych z systemami zewnętrznymi, proponujemy naszym Klientom dostęp w następujących konfiguracjach:

IWQ BASIC moduł dla firm potrzebujących podstawowych funkcjonalności, nie uwzględnia synchronizacji z systemami zewnętrznymi.

MINI PLUS PREMIUM
6,00 zł/osoba/miesiąc 8,00 zł/osoba/miesiąc 10,00 zł/osoba/miesiąc
Szczegóły oferty… Szczegóły oferty… Szczegóły oferty…

IWQ DYNAMIC charakteryzuje się standardowym wdrożeniem, możliwa jest integracja z systemami zewnętrznymi w oparciu o specyfikację IWQ. Moduł dla firm, którym zależy na szybkim wdrożeniu.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA (JEDNORAZOWA) OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP
(SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
LICZBA GODZIN WSPARCIA MIESIĘCZNIE 
Do 20 zatrudnionych osób 2 500,00 zł 1 500,00 zł 3
Od 21 do 50 zatrudnionych osób 3 250,00 zł 2 500,00 zł 3
Od 51 do 100 zatrudnionych
osób
6 500,00 zł 3 900,00 zł 3
Od 101 do 200 zatrudnionych osób 13 000,00 zł 5 460,00 zł 3
Od 201 do 300 zatrudnionych osób 19 500,00 zł 6 240,00 zł 6
Od 301 do 400 zatrudnionych osób 26 000,00 zł 7 020,00 zł 6
Od 401 do 500 zatrudnionych osób 32 500,00 zł 7 800,00 zł 6
Od 501 do 600 zatrudnionych osób 39 000,00 zł 8 580,00 zł 6

IWQ PLANNERsystem dostosowany do małych i dużych przedsiębiorstw. Służy do planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy i regulaminem wewnętrznym przedsiębiorstw. Pozwala na pełne wykorzystanie nominału, kontrolę i zarządzanie nadgodzinami. 

IWQ Planner dostępny jest w dwóch modelach: tradycyjnym licencyjnym oraz w formie usługi SaaS.

IWQ Planner model On Premise
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE
OPŁATA LICENCYJNA OPŁATA WDROŻENIOWA  OPŁATA MIESIĘCZNA
SERWISOWA
(BEZ HOSTINGU)
/1 pracownika
601-1 000 19 900,00 zł /
1 000 pracowników
Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
7,30 zł
1 001-10 000 6,50 zł
Administrowanie serwerami (OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PAKIET PRACOWNIKÓW)
601 – 800 pracowników 3 500,00 zł
801 – 1 000 pracowników  4 400,00 zł
1 001 – 2 000 pracowników 5 300,00 zł
2 001 – 3 000 pracowników  6 200,00 zł
3 001 – 4 000 pracowników  7 100,00 zł
4 001 – 5 000 pracowników 8 000,00 zł
5 001 – 6 000 pracowników  8 900,00 zł
6 001 – 7 000 pracowników  9 800,00 zł
7 001 – 8 000 pracowników  10 700,00 zł
8 001 – 9 000 pracowników 11 600,00 zł
9 001 – 10 000 pracowników 12 500,00 zł
IWQ Planner model SaaS
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP (SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
/1 pracownik
601-1 000 Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
11,00 zł
 1 001-4 000 10,50 zł
4 001-10 000 10,00 zł
Administrowanie serwerami (OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PAKIET PRACOWNIKÓW)
601 – 800 pracowników 3 500,00 zł
801 – 1 000 pracowników  4 400,00 zł
1 001 – 2 000 pracowników 5 300,00 zł
2 001 – 3 000 pracowników  6 200,00 zł
3 001 – 4 000 pracowników  7 100,00 zł
4 001 – 5 000 pracowników 8 000,00 zł
5 001 – 6 000 pracowników  8 900,00 zł
6 001 – 7 000 pracowników  9 800,00 zł
7 001 – 8 000 pracowników  10 700,00 zł
8 001 – 9 000 pracowników 11 600,00 zł
9 001 – 10 000 pracowników 12 500,00 zł