Cennik

Moduły do zarządzania czasem pracy

W zależności od wielkości instalacji i potrzeb Klientów związanych z funkcjonalnościami oraz wymianą danych z systemami zewnętrznymi, proponujemy naszym Klientom dostęp w następujących konfiguracjach:

IWQ BASIC moduł dla firm potrzebujących podstawowych funkcjonalności, nie uwzględnia synchronizacji z systemami zewnętrznymi.

MINI PLUS PREMIUM
6,00 zł/osoba/miesiąc 8,00 zł/osoba/miesiąc 10,00 zł/osoba/miesiąc
Szczegóły oferty… Szczegóły oferty… Szczegóły oferty…

IWQ DYNAMIC charakteryzuje się standardowym wdrożeniem, możliwa jest integracja z systemami zewnętrznymi w oparciu o specyfikację IWQ. Moduł dla firm, którym zależy na szybkim wdrożeniu.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA (JEDNORAZOWA) OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP
(SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
LICZBA GODZIN WSPARCIA MIESIĘCZNIE 
Do 20 zatrudnionych osób 2 500 zł 1 500 zł 3
Od 21 do 50 zatrudnionych osób 3 250 zł 2 500 zł 3
Od 51 do 100 zatrudnionych
osób
6 500 zł 3 900 zł 3
Od 101 do 200 zatrudnionych osób 13 000 zł 5 460 zł 3
Od 201 do 300 zatrudnionych osób 19 500 zł 6 240 zł 6
Od 301 do 400 zatrudnionych osób 26 000 zł 7 020 zł 6
Od 401 do 500 zatrudnionych osób 32 500 zł 7 800 zł 6
Od 501 do 600 zatrudnionych osób 39 000 zł 8 580 zł 6

IWQ PLANNERproces wdrożenia dostosowany do potrzeb Klienta, możliwa jest integracja z systemami zewnętrznymi w oparciu o specyfikację IWQ oraz w zależności od potrzeb ich modyfikacja. Przy wdrożeniu IWQ Planner Klient może liczyć na ewentualne rozszerzenia funkcjonalności systemu w celu obsłużenia specyficznych wymagań biznesowych.

IWQ Planner dostępny jest w dwóch modelach: tradycyjnym licencyjnym oraz w formie usługi SaaS.

IWQ Planner model On Premise
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE
OPŁATA LICENCYJNA OPŁATA WDROŻENIOWA  OPŁATA MIESIĘCZNA
SERWISOWA
(BEZ HOSTINGU)
/1 pracownika
601-1 000 19 900 zł /
1 000 pracowników
Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
7,30 zł
1 001-10 000 6,50 zł
ADMINISTROWANIE SERWERAMI (OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PAKIET PRACOWNIKÓW)
601 – 800 pracowników 1 800 zł
801 – 1 000 pracowników  2 700 zł
1 001 – 2 000 pracowników 3 600 zł
2 001 – 3 000 pracowników  4 500 zł
3 001 – 4 000 pracowników  5 400 zł
4 001 – 5 000 pracowników 6 300 zł
5 001 – 6 000 pracowników  7 200 zł
6 001 – 7 000 pracowników  8 100 zł
7 001 – 8 000 pracowników  9 000 zł
8 001 – 9 000 pracowników 9 900 zł
9 001 – 10 000 pracowników 10 800 zł
IWQ Planner model SaaS
LICZBA OSÓB PLANOWANYCH
I ROZLICZANYCH W SYSTEMIE 
OPŁATA WDROŻENIOWA OPŁATA MIESIĘCZNA ZA DOSTĘP (SERWIS, HOSTING, WSPARCIE)
/1 pracownik
601-1 000 Opłata wdrożeniowa uzależniona jest od wielkości projektu, liczby integracji z systemami zewnętrznymi, specyfiki szkoleń itp.
W celu uzyskania oferty skontaktuj się z nami.
11,00 zł
 1 001-4 000 10,50 zł
4 001-10 000 10,00 zł
ADMINISTROWANIE SERWERAMI (OPŁATA MIESIĘCZNA ZA PAKIET PRACOWNIKÓW)
601 – 800 pracowników 1 800 zł
801 – 1 000 pracowników  2 700 zł
1 001 – 2 000 pracowników 3 600 zł
2 001 – 3 000 pracowników  4 500 zł
3 001 – 4 000 pracowników  5 400 zł
4 001 – 5 000 pracowników 6 300 zł
5 001 – 6 000 pracowników  7 200 zł
6 001 – 7 000 pracowników  8 100 zł
7 001 – 8 000 pracowników  9 000 zł
8 001 – 9 000 pracowników 9 900 zł
9 001 – 10 000 pracowników 10 800 zł