Głównym przedmiotem działalności firmy IntraworQ jest wdrożenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania komputerowego  do planowania i zarządzania czasem pracy – WTMS-ONE.  Usługi konsultingowe w zakresie czasu pracy oraz dokumentacji elektronicznej, wdrożeniowe i szkoleniowe mające na celu optymalne wykorzystanie wdrażanych narzędzi.  

Nasi klienci mogą liczyć na wsparcie doświadczonych zespołów. Począwszy od procesu sprzedaży, przez wdrożenie systemu u Klienta, po codzienną pracę przy wsparciu suportu, nasze działy ściśle ze sobą współpracują zapewniając Klientowi kompleksową i spójną obsługę. 

Nasz Zespół

COO / Dyrektor Operacyjny: Jakub

Jest w IWQ od początku istnienia firmy. Współtworzył i wspiera nadal większość produktów oferowanych obecnie przez IWQ, głównie od strony technologicznej. Na co dzień jest odpowiedzialny za backoffice, czyli koordynację pracy Zespołu IWQ dbając o to by wszelkie rozwiązania docierały do naszych Klientów na czas i w dbałości o najwyższą jakość.
Dzięki swojemu doświadczeniu, Jakub jest merytorycznym wsparciem i źródłem wiedzy dla całego zespołu.

Centrum Wsparcia Klienta

Lider Centrum Wsparcia Klienta: Marta

Nasi konsultanci posiadają bardzo dobre przygotowanie z obsługi systemu IWQ, są regularnie szkoleni i poddawani testom z zakresu prawa pracy, w szczególności czasu pracy. Konsultanci są przygotowani do współpracy z Klientem, eskalacji zgłoszeń, nadawania priorytetów jak i rozwiązywania problemów – zarządzania poziomem świadczenia usługi suportowej i serwisowej zgodnie z SLA. Wśród zespołu są doświadczeni szkoleniowcy prowadzący zarówno szkolenia stacjonarne jak i zdalne.

CWK współpracując z Działem Wdrożeń i wspierając projekty przygotowuje się do przejęcia obsługi Klienta w celu zapewnienia mu sprawnej i merytorycznej opieki serwisowej.

Dział IT

Lider Działu IT: Michał

Dział ten tworzą seniorzy jak i juniorzy specjalizujący się w programowaniu PHP. Odpowiadają za rozwój technologiczny produktu oraz aktualizację kodu i usuwanie problemów technicznych (suportowych). Administratorzy nadzorują stabilną pracę wszystkich serwerów, na których pracują Klienci. Dodatkowo wspierają wszystkich pracowników IWQ w zakresie utrzymania systemów, na których pracują oraz stacji roboczych. Dział IT ściśle współpracuje z CWK i Działem Wdrożeń.

Na bieżąco rozwijają swoje umiejętności technologiczne oraz pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą prawa pracy.

Dział Wdrożeń

Lider Działu Wdrożeń: Anna

Dział ten ma doświadczenie przy wdrażaniu systemów IT, posiada kompetencje w procesach zarządzania zmianą. Wykorzystuje niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną w prowadzeniu projektów waterfall-owych, choć na co dzień najchętniej pracuje w technologiach zwinnych, co przekłada się na sprawne i przyrostowe prowadzenie projektów. Przy wsparciu pozostałych działów kierują projektami od kilku do kilkunastu tysięcy pracowników.

Dział Sprzedaży

W dziale tym pracują osoby z dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania i wspierania produktów oferowanych przez IWQ. Doświadczenie to daje możliwość prowadzenia merytorycznych prezentacji dla Klientów, znajomość produktów usprawnia oferowanie funkcjonalności znajdujących się w systemie. Oprócz prac skoncentrowanych na sprzedaży, dział ten dba o wizerunek firmy w social mediach oraz tworzeniem treści merytorycznych dotyczących czasu pracy. Dzięki wsparciu pozostałych działów, zespół sprzedaży jest w stanie płynnie przekazać Klienta z procesu sprzedażowego do wdrożenia systemu.

Dział Administracji i Finansów

Dział Administracji i Finansów to osoby zajmujące się koordynacją pracy pozostałych działów, spraw pracowniczych, dokumentami kadrowymi, dokumentacją Klientów, umowami oraz bieżącym funkcjonowaniem biura. Dział ten tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w IWQ, co niesie za sobą kompleksowe wsparcie począwszy od rekrutacji nowych pracowników, wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzeniu różnych projektów.