PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY BEZ TAJEMNIC

Na szkoleniu uczestnicy zyskują praktyczną wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy w oparciu o Kodeks pracy. Szkolenie realizowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami i starannym uwzględnieniem przypadków zgłaszanych przez uczestników.

Dlaczego szkolenia z IntraworQ?

Dotychczasowi Klienci naszych szkoleń potwierdzali znaczne zwiększenie wiadomości o planowaniu czasu pracy.  Kierownicy, specjaliści działów kadr i działów personalnych podnosili swoje kompetencje, które bezpośrednio wpływają na efektywne planowanie czasu pracy.

Prowadzący Łukasz Prasołek

Wybitny Specjalista z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy Łukasz Prasołek. Doświadczony trener prowadzący od 10 lat szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, nadzorujący kontrole PIP na terenie całego kraju dotyczące problematyki czasu pracy i czasu pracy kierowców. Były wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym. W latach 2006 – 2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek oraz jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. specjalizującej się w szkoleniach z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych.

Jest autorem książek:

„Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań),

„Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011)

„Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania).

Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Stały współpracownik  Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Program szkolenia PLANOWANIE CZASU PRACY BEZ TAJEMNIC

Zastosowanie siatki pojęciowej z zakresu czasu pracy  w funkcjonowaniu organizacji

 • Podróże służbowe, a czas pracy
 • Szkolenia, a czas pracy
 • Dyżur
 • Tydzień
 • Początek i koniec tygodnia
 • Okres rozliczeniowy
 • Początek i koniec okresu
 • Wymiar czasu pracy
 • Praca zmianowa
 • Wprowadzanie ruchomego czasu pracy

Przedstawienie istoty systemów czasu pracy

 • Podstawowy czas pracy
 • Równoważny czas pracy do 12 godz.
 • Zadaniowy czas pracy

Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Kiedy musi istnieć harmonogram?
 • Podanie harmonogramu do wiadomości
 • Symbole, jakie muszą być w harmonogramie
 • Ile dni pracy można zaplanować bez dnia wolnego od pracy?
 • Sposób liczenia odpoczynku
 • Równoważenie odpoczynku dobowego
 • Skrócenie odpoczynku tygodniowego
 • Odpoczynek a podróż służbowa
 • Nierównomierny rozkład czasu pracy
 • Dopuszczalna zmiana harmonogramu
 • Przechowywanie harmonogramów

Rozliczanie czasu pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Odpracowanie prywatnego wyjścia
 • Polecenie pracy nadliczbowej
 • Brak pisemnego polecenia nadgodzin a prawa pracownika
 • Weekendowy czas pracy a nadgodziny
 • Mieszany czas pracy
 • Limity nadgodzin
 • Premie a normalne wynagrodzenie
 • Dodatki za nadgodziny
 • Ryczałt za nadgodziny
 • Przekroczenie normy tygodniowej
 • Kiedy i w jakiej kolejności zrekompensować nadgodziny?
 • Czas wolny za nadgodziny na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Termin wniosku o czas wolny za nadgodziny
 • Wynagrodzenie za czas wolny i kiedy lepiej oddać czas wolny?
 • Nadgodziny niepełnoetatowca
 • Czas pracy kadry kierowniczej
 • Praca w niedziele lub święta

Uczestnicy mają zagwarantowane materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Realizujemy szkolenia w formule zamkniętej oraz otwartej.


Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie IntraworQ w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione