Systemy czasu pracy – rejestracja

Systemy czasu pracy – rejestracja2019-01-04T16:32:41+00:00

iwqdynamic - rozliczanie czasu pracy w chmurze

IWQ Dynamic jest wersją sprawdzonego systemu do planowania i rozliczania czasu pracy IWQ Planner dostosowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 600 osób. IWQ Dynamic jest instalowany w chmurze firmy IntraworQ, a usługa jest świadczona w architekturze SaaS (Software as a Service).

Do czego służy IWQ Dynamic?

Planowania czasu pracy z uwzględnieniem Rozliczania czasu pracy Analizy wyników
 • przepisów Kodeksu Pracy i stanowisk PIP
 • dyspozycyjności pracowników
 • godzin otwarcia
 • przewidywanej sprzedaży
 • doboru obsady z właściwymi kwalifikacjami
 • rejestracji faktycznie przepracowanych godzin / ewidencja czasu pracy
 • rejestracji absencji
 • tworzenia Ewidencji Czasu Pracy
 • porównania kolejnych wersji planu pracy
 • porównania wykonanego czasu pracy z pierwotnie zaplanowanym
 • optymalizacji czasu pracy

Obszary funkcjonalne IWQ Dynamic?

Planowanie i rozliczanie czasu pracy Dzięki automatycznym komunikatom oraz indywidualnej parametryzacji system przyspiesza proces planowania i ewidencji czasu pracy
Obieg wniosków urlopowych Ułatwiliśmy monitoring i obieg wniosków urlopowych tworząc moduł do zarządzania wnioskami
Dyspozycyjność pracowników Uwzględnianie tzw. próśb grafikowych zmniejsza liczbę wersji planów

Raportowanie

 • Ponad 40 raportów w systemie
 • Dostęp do aktualnych raportów 24/7
 • Czytelne informacje w formie graficznej
 • Możliwość eksportowania raportów do Excela
 • Tworzymy raporty na zamówienie Klienta
Wybrane raporty operacyjne Wybrane raporty zarządcze
 • KCP – Karta Czasu Pracy
 • Raport nadgodzin
 • Raport sumujący
 • Wydruk harmonogramów
 • Listy obecności
 • Statystyki absencji
 • Limity urlopowe
 • Odchyleń – plan, a wykonanie pracy
 • Wykorzystanie nominału pracowników

System IWQ Dynamic zapewnia bezpieczeństwo oraz eliminuje ryzyko związane z karami finansowymi dzięki automatycznym komunikatom blokującym i ostrzegającym. Komunikaty są zgodne z obecnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminami wewnętrznymi Klientów dzięki czemu zapewniają łatwe planowanie pracy zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia systemu IWQ Dynamic:

 • Minimalne opłaty startowe
 • Szybkie rozpoczęcie pracy w systemie
 • Brak potrzeby inwestycji w infrastrukturę techniczną IT
 • Przejrzysty i intuicyjny harmonogram pracy oraz ewidencja czasu pracy
 • Elastyczne planowanie grafików w systemach równoważnego i ruchomego czasu pracy
 • Bezpieczeństwo: zgodność z aktualnymi przepisami Kodeksu Pracy, GIODO i RODO
 • Łatwy do wdrożenia i prosty proces obsługi od strony IT – przez przeglądarkę www
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy poprzez:
  • pełne wykorzystanie godzin pracy (nominał pracowniczy)
  • ograniczenie liczby wypłacanych nadgodzin
  • ograniczenie strat wynikających z niedoboru personelu w godzinach produktywnych oraz przestoi w godzinach nieproduktywnych
 • Zaawansowana analiza procesów ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi

Zainteresowała Państwa nasza oferta? Zapraszamy do kontaktu.