Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w IntraworQ, a aktualnie nie poszukujemy nowych pracowników lub wymienione stanowiska nie odpowiadają Twoim kwalifikacjom, to również możesz wysłać swoją kandydaturę na potrzeby przyszłych rekrutacji na adres: .